Den 27.-28. september 2019 skaber vi en levende mødeplads for fællesskaber, hverdagsaktivister, foreninger, organisationer, forskere, virksomheder, politikere og et bredt og mangfoldigt udsnit af den danske befolkning.
Det kalder vi Folkets Møde.

Formålet er et godt samfund at engagere sig i for alle.

Målet er at fejre, debattere og dele de mange fællesskaber, der gør en forskel og åbne op, så endnu flere kan blive en del af fællesskaberne. En anden vigtig ambition med Folkets Møde er, at udvikle samspillet mellem engagerede kræfter på tværs af byen, regionen og nationen.