Ældre Sagen er en landsforening baseret på frivillige kræfter og engagement. På landsplan fordeler 20.000 frivillige sig i 215 lokalafdelinger, hvor Ældre Sagen Aarhus er den største lokalafdeling.

Ældre Sagen i Aarhus vil med deltagelse i den strategisk partnerskabsgruppe sætte fokus på frivillighed og følge udviklingen af Aarhus Kommunes værdighedspolitik, som blev vedtaget i 2017, der bygger på de tre principper: "Vi er sammen", "Jeg bestemmer selv" og "Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv".

Læs mere om Ældre Sagen her