Århus Baseball Softball Klub tilbyder en anderledes sport, som aktiverer børn, unge og voksne og skaber motion på en sjov måde. Århus Baseball Softball Klub inkluderer internationale tilflyttere i lokalsamfundet og skaber samtidig en solid vennekreds. Baseball og Softball er samtidig sportsgrene hvor børn hurtigt kan få en succesoplevelse og den vej får de vigtig motion og bliver samtidig introduceret for foreningslivet.

Baseball og Softball er uden tvivl den mindst "danske sport" som alligevel understøtter så mange af de værdier vi i klubben anser for at være lighedstegnet for danskhed: Foreningslivet, Social Inklusion og Hygge.

Læs mere om Århus Baseball Softball Klub her.