Århus Ungdommens Fællesråd er en paraplyorganisation for samfundsengagerende eller idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Aarhus Kommune. Århus Ungdommens Fællesråd tager aktiv del i debatten om ungdoms- og fritidspolitik, og arbejder derigennem for at synliggøre og forbedre vilkårene for det aarhusianske børne- og ungdomsarbejde i foreningerne.

Læs mere om Århus Ungdommens Fællesråd her