Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem.

Bindeleddet benytter frivillige mentorer, som typisk er under uddannelse på relevante uddannelser, som fx socialrådgiver, pædagog, psykolog, sygeplejerske m.m. Dette er med til at sikre en høj faglighed og interesse i arbejdet de unge hjemløse.  
Bindeleddet sætter mentorer ind på væresteder og herberger, som har fokus på unge hjemløse. Mentorerne kommer to aftener om ugen, fordelt på to hold. Her hygger de og lærer de unge på stedet at kende. Hvis relationen opstår mellem en ung og en mentor, vil de blive matchet, og mentoren træder ud af rotation på lokationen. Endvidere er der fællesaktiviteter (fx. klatring, biograf, paintball m.m.) med unge og mentorer 8-10 gange årligt.

Læs mere om Bindeleddet her.