Foreningens formål er at styrke børns faglige og sociale kompetencer, således at de vil være bedre rustet ved skolestart. Dette skal ske via højtlæsning i daginstitutioner og andre tiltag. Særligt fokus er på udsatte børn.

Bogspiloppen arbejder for mere højtlæsning og et rigere udvalg af bøger i daginstitutioner for på den måde at øge børns trivsel, personlige, sociale og faglige kompetencer, således at alle børn kan være på deres optimale niveau ved skolestart. Det vil gøre at hvert enkelt barn får mere ud af deres skoletid.
Særlig fokus er der på udsatte børn, da det ofte er dem der halter bagefter i skolen bl.a. pga. manglende højtlæsning i den tidligere barndom.

Højtlæsning er så vigtigt fordi det indirekte bidrager til barnets identitetsdannelse, det hjælper barnet til at forstå verdenen, det stimulerer ordforrådet og sprogforståelsen. Højtlæsning er med til at udvikle barnets empati, det er med til at udvikle evnen til at reflektere, det styrker koncentrationen og evnen til at fordybe sig, det pirre nysgerrigheden.
Børn skal have adgang til bøger for at blive interesseret i bøger. Hvis barnet er interesseret i bøger vil det senere i livet læse af lyst. Jo mere man læser, jo bedre bliver ens læsehastighed, hvilket er en fordel når man går i folkeskole og senere uddannelse.

Børn der trives, lærer mere.