Vi er en organisation, der beskæftiger os med køn. Ikke kun som kimen til sociale og personlige problemer, men også som et perspektiv, der kan bruges konstruktivt i disse kontekster. DareGender betyder, at vi tør tale om og udfordre de kønsforståelser, vi ser og oplever i samfundet omkring os.

Vi ved, at drenges og mænds udfordringer og begrænsninger har været underrepræsenteret i denne slags arbejde generelt, og derfor arbejder vi for og med drenge og mænd. Vi engagerer dem i arbejdet med at nuancere og nedbryde negative og snævre maskulinitetsforståelser og –stereotyper gennem frivillig deltagelse og mobilisering. Vores mission – vores drøm – er at vi sammen skaber et samfund, hvor ingen er begrænset af sit køn.

Læs mere om DareGender her.