Vi understøtter erhvervslivets vækst og udvikling.

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhus og Østjylland.

Organisationen har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet forening med erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.

Vi har medlemmer i alle størrelser og brancher, både private og offentlige, på tværs af erhverv, uddannelse, kultur og sport. Dermed er vi et naturligt og unikt samlingspunkt for erhvervslivets interessevaretagelse og netværk.

Vi varetager din virksomheds interesser

Den erhvervspolitiske interessevaretagelse er omdrejningspunkt for vores virke. Vi er i tæt dialog med vores medlemsvirksomheder om emner, der har betydning for deres vækst og udvikling. Som erhvervslivets uafhængige stemme taler vi erhvervslivets sag overfor medier og politiske beslutningstagere.

Få ny viden og styrk dit netværk

Din virksomheds vækst og udvikling næres af godt netværk og stærke relationer. Derfor afholder vi hver måned arrangementer, hvor du kan blive inspireret af ny viden og møde andre erhvervsdrivende ligesom dig selv.

Læs mere om Erhverv Aarhus her.