Extinction Rebellion Danmark er en del af den internationale Extinction Rebellion (XR) bevægelse, der startede i Storbritannien i 2018.

Vi bruger ikke-voldelig civil ulydighed i vores arbejde med at stoppe masseudryddelsen og minimere risikoen for samfundskollaps. Vi er en bevægelse bestående af bekymrede borgere, der er lokalt selv-organiseret og som samarbejder på tværs af landet.

Læs mere om Extinction Rebellion Danmark her.