Falun Dafa (også kaldet Falun Gong) er en avanceret form for udøvelse af selvkultivering i Buddha Skole, grundlagt af udøvelsens læremester hr. Li Hongzhi. Det er en disciplin, hvor ”assimilation til universets højeste kvaliteter; Zhen, Shan, Ren (Sandhed, Godhed, Tolerance), er udøvelsens fundament. Udøvelse er vejledt af disse højeste kvaliteter og baseret på de selvsamme love, som ligger til grund for udviklingen af kosmos.”