ForeningsMentor vil bidrage til, at alle børn og unge får lige muligheder for opnå en aktiv fritid samt deltage i foreningslivet. 

ForeningsMentors overordnede formål er at guide og understøtte børn og unge fra udsatte boligområder i at få en aktiv fritid. Mentorerne introducerer barnet samt familien til foreningslivet, støtter og ledsager i forbindelse med aktiviteten og hjælper dem til at fortsætte på egen vis i foreningen. ForeningsMentors målgruppe er børn og unge i alderen 5-17 år, som primært er bosat i de udsatte bydele i Aarhus samt børn og unge med international eller flygtningebaggrund. 

Vi arbejder for at opfylde vores formål og nå vores målgruppe gennem: 
• Gennem en frivillig mentor indsats. 
• Samarbejde med lokale aktører såsom helhedsplaner, boligsociale indsatser, skoler samt byens familiekontorer. 
• Aktivt arbejde med forældreinddragelse. 
• Dialog med foreninger og kurser med udgangspunkt i mangfoldighed i foreningen.

Læs mere om ForeningsMentor her.