Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.

Som repræsentant for landets frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer kender vi frivilligheden og arbejder dagligt for at skabe de bedste betingelser og største udfoldelsesmuligheder for frivillige og foreninger i Danmark. Vores vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte i den frivillige verden.

FriSe arbejder for at understøtte og udvikle vores medlemmers kvalitet og kapacitet. Vi tilbyder konsulentbistand og uddannelsesmuligheder for ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer. Vi er agtpågivende og debatterende over for krav og forventninger til udvikling af frivilligheden, og vi varetager vore medlemmers interesser og taler deres sag. Vi indsamler og deler den nyeste viden, og vi skaber mulighed for netværk og samarbejde på tværs af vore medlemmer.

Derudover driver og deltager FriSe i en række projekter med forskellige samarbejdspartner, der alle har til formål at gøre det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening.