Frivilligrådet arbejder for, at engagerede danskere får rammerne til at gøre en forskel. Vi gør politikere opmærksomme på lovgivning, der er uhensigtsmæssig for frivillige. Vi kommer med forslag til bedre finansieringsforhold for den frivillige verden. Vi sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat.

Vi forstærker den frivillige verdens stemme – både den store professionelle forening, og gruppen, der mødes i baggården om en fælles aktivitet. Vi følger udviklingen på det frivillige sociale område og bruger vores viden til at forbedre forholdene for frivillige. Vi synliggør den værdi, som frivillighed skaber, og fjerner barrierer for det frivillige engagement, så frivilligheden fortsat kan blomstre i Danmark.

Vi tror på, at styrket frivillighed, styrker samfundet. Foreninger er en del af vores demokrati og spiller ofte en vigtig rolle som talerør og fortalere for grupper, der ellers ikke ville komme til orde. Frivillighed skaber betydningsfulde fællesskaber, medborgerskab og deltagelse.

Læs mere om Frivilligrådet her