Formålet er primært at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet.

Foreningen realiserer sit formål gennem driften af en række selvejende institutioner, i samarbejde med offentlige myndigheder og gennem oprettelse og drift af socialpædagogiske alternativer.

Jysk børneforsorg/Fredehjem søger samtidig at medvirke til, at der i samfundet skabes en bedre forståelse for og solidaritet med de børn, unge og familier, som har behov for støtte.

Læs mere om Jysk Børneforsorg/Fredehjem her.