KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi er samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og Internationalt.

KVINFO’s vision er et frit og ligestillet samfund. Med frit menes et samfund, der ikke er begrænset af strukturer, normer og stereotyper om køn, som udgør en barriere for, at det enkelte individ kan realisere sit fulde potentiale. Med Ligestillet menes lige muligheder og rettigheder for at deltage på lige fod i samfundet, uanset køn.

KVINFO’s mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere debat og fremme ligestilling i en aktuel kontekst gennem formidling, partnerskaber og innovative projekter – nationalt og internationalt.

Læs mere om KVINFO her