Læger uden Grænser er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation. Flere end 35.000 medarbejdere redder hvert år millioner af liv verden over. Vi hjælper ofre for krige, konflikter og katastrofer, men kæmper også for adgang til livsvigtig medicin og behandling.
Vores primære formål er at yde medicinsk nødhjælp til de mennesker, som er mest udsatte i forbindelse med krige, konflikter, naturkatastrofer, epidemier, sult og fattigdom. Samtidig kæmper vi for bedre adgang til livsvigtig medicin.
Vi hjælper der, hvor behovet er størst. Vi mener, at alle har ret til lægehjælp – uanset etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning.

Læs mere om Læger Uden Grænser her.