Læseforeningen er en almennyttig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer og på tværs af sociale lag. Vi har et særligt fokus på at inddrage mennesker i udsatte livssituationer ved at etablere læsegrupper ind i en række forskellige kontekster, hvor det giver mening ift. at nå mennesker i social udsathed eller som kæmper med ensomhed, psykiske sårbarhed eller andre svære livsvilkår. Til det formål uddanner vi frivillige læseguider i metoden guidet fælleslæsning og opretter læsegrupper indenfor en række forskellige sektorer på tværs af landet i samarbejde med offentlige og private aktører.

Læs mere om Læseforeningen her.