1. At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

  2. At indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker.

  3. At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk.
  4. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk.

Spor er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Læs mere om spor her.