MUNDU betyder verden – og det er kort og godt, hvad der optager os: Vores fælles verden med alle dens muligheder og udfordringer. Formålet med MUNDUs arbejde er at bidrage til, at flere opfatter sig selv som verdensborgere og får den nødvendige globale dannelse til at være med til at skabe en god og bæredygtig fremtid for alle på denne klode.

MUNDU er en selvstændig organisation og Danmarks eneste med global undervisning som hovedformål.

MUNDU blev oprettet i 1990 under navnet Oplysningscenter om den 3. verden (O3V). I 2014 skiftede vi navn til MUNDU – center for global dannelse. Vi har base i U-huset i Aarhus, men betjener skoler i hele landet og indgår i et bredt netværk af danske og europæiske fagpersoner og -organisationer.

MUNDU TILBYDER:

  • Kurser, seminarer og workshops for undervisere
  • Undervisningsmaterialer og -forløb for skoleelever og studerende
  • Gæstelærere med rødder i en anden kultur
  • Genstandskufferter fra hele verden
  • Dialog- og udvekslingsprogrammer
  • Interkulturelle arrangementer og kurser
  • Konsulentydelser inden for global undervisning – se mere under “Samarbejde“

Vores primære målgruppe er børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne og deres lærere. Vores speciale er nemlig at levere konkrete redskaber til at inddrage globale perspektiver i undervisningen. Men vi henvender os også til den bredere offentlighed, fx via arrangementer som Verdensspejl Festival.

Læs mere om Mundu her.