Østjyllands Meditationsforening har som formål at tilbyde fysiske rammer og aktiviteter, som understøtter og motiverer medlemmernes meditationspraksis. Dette bør ske på en måde, så det fremmer medfølelse og glæde hos det enkelte medlem, medlemmerne imellem, samt mellem medlemmerne og deres omverden. Foreningens aktiviteter er ikke-religiøse.

De fysiske rammer er lokale 1.7 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C. Hvis du ikke ved, hvor lokalet er, så blot vent ved hovedindgangen.