Reden Aarhus er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder. Redens brugere er kvinder, som på forskellig måde er havnet i en svær livssituation. I Reden er der plads til forskellighed og fokus på samvær og omsorg. Man skal være over 18 år for at komme på Reden.

Brugergruppen består hovedsageligt af danske og grønlandske kvinder. Kvinderne har problemer som misbrug, psykiatriske lidelser, manglende socialt netværk, prostitution, fysisk sygdom og manglende uddannelse og joberfaring. Mange har gentagne behandlingsforløb og fængselsophold bag sig. Kvinderne har oftest ingen regelmæssig kontakt til egen familie, heller ikke til egne børn. Deres ressourcer og kompetencer er svære at få i spil i deres aktuelle tilværelse, blandt andet fordi de mangler netværk, struktur, stabilitet og forudsigelighed i hverdagen.

Læs mere om Reden Aarhus her.