Ældre med anden etnisk baggrund end dansk er en lille gruppe, der er særlig sårbare, men som ofte overses i den mere generelle ældredebat. De er særligt ramt af social isolation pga. begrænset kulturel indsigt og sproglig formåen.

Vi-senior er en netværkscafé, hvor målgruppen er vietnamesiske ældre fra 60-90 år.

Vi-senior formål er at øge livskvalitet og sundheden for vietnamesiske ældre borgere ved at styrke deres sociale netværk på tværs af religion og politiske overbevisninger. Det gør vi ved at etablere et sted, hvor de vietnamesiske ældre kan mødes med nogen, som de deler fælles historier, sprog og erindringer med.

Udover at det sociale samvær skal fungere som et alternativ til de fire hvide vægge derhjemme, er det vores mål at bygge bro til Århus kommunens tilbud til ældre samt at udbrede kendskab til dansk sprog og kultur. Det sker på de ældres præmisser og forudsætninger.

Læs mere om Vi-senior her.