VisitAarhus' formål er aktivt at medvirke til fremme af turismen i Aarhusregionen og at gennemføre den overordnede koordinering af markedsføringen og produktudviklingen for dette område. 

VisitAarhus skal markedsføre Aarhusregionen såvel nationalt som internationalt og skal med henblik herpå i videste muligt omfang inddrage lokalevirksomheder, institutioner og andre med tilknytning til og interesse i turismen.

Læs mere om Visit Aarhus her.