Vi arbejder for en verden uden skrald – starter med os selv og samarbejder med virksomheder og myndigheder.

Vores fælles rum er fyldt med affald. På gader, fortove og pladser i byerne og langs med veje, stier og kyster i naturen ligger masser af cigaretskodder, plastikflasker, dåser, emballage, plastikposer og meget mere, som er smidt af forbipasserende eller på andre måder er havnet hvor det ikke skulle være. Det er et problem, fordi det er grimt at se på og ødelægger oplevelsen af både by og natur. Men hvad endnu værre er det, at skraldet belaster miljøet og kan gøre skade på både plante- og dyreliv. 

Læs mere om Waste Hunt her.