Aarhus Kommune arbejder med visionen om – en god by for alle.
En by med handlekraft og fællesskab. En by, hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og internationalt. En by, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer. En by fuld af vilje til fornyelse. En by med fællesskab og medborgerskab, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.
Det er ud fra denne vision, at Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018 og Folkets Møde opstod.

Vores erfaringer fra året som Frivillighovedstad 2018 og afholdelsen af Folkets Møde 2018 har vist os, at det at skabe en platform hvor civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor kan mødes for at debattere, dele erfaringer og inspirere har en stor værdi for alle. Vi bliver klogere på os selv og hinanden i frivillighedens og medborgerskabets tegn og det er samtidig en anledning til, at vi rykker tættere sammen i bussen, om at udvikle Aarhus som en god by for alle.” Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef, Børn og Unge – repræsentant for Aarhus Kommune.

Læs mere om frivillighed i Aarhus Kommune