NGO'en FO-Aarhus samarbejder med Aarhus Kommune om blandt andet projekter for arbejdsløse, handicappede, flygtninge m.fl.

Derudover samarbejder FO-Aarhus med kommunen om folkeoplysning blandt andet i form af foredrag, debatpulje, udviklingsprojekter, aftenskole m.m.

Det folkeoplysende arbejde har altid været båret af det levende møde mellem mennesker. Mødet og fællesskabet mellem høj og lav, almindelige mennesker og svage eller udsatte. Derfor er det oplagt og helt i tråd med vores værdier, at FO-Aarhus er involveret i Frivillighovedstadsåret og i skabelsen af Folkets Møde.” Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus.

Læs mere om FO-Aarhus her