Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation for det frivillige sociale arbejde i Aarhus Kommune. Vi understøtter foreningerne ved at tilbyde lokaler, rådgivning, kurser og meget andet. Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder i gang. Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige det helt rigtige sted. Og vi skaber overblik, så det bliver nemt og tilgængeligt for både borgere og organisationer at engagere sig.

Frivilligcenter Aarhus arbejder for at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde, som gør en enorm indsats for sårbare og udsatte borgere i Aarhus. Derfor har det givet både mening og værdi for os at involvere os som strategisk partner i Frivillighovedstadsåret. Dels fordi vi i fællesskab kan synliggøre og anerkende de frivillige, dels fordi vi kan bruge året og i særdeleshed Folkets Møde til at se på, hvordan vi kan blive endnu bedre - sammen." Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus.

Læs mere om Frivilligcenter Aarhus her